Antimikrobiální terapie v každodenní praxi

Antimikrobiální terapie v každodenní praxi

Maxdorf, 3. vydání, aktualiz. a rozšíř., 2009

Od zavedení prvního a dodnes nejznámějšího antibiotika – penicilinu – uplynulo více než 50 let. Dnes dosáhl počet běžně užívaných antibiotik několika set a je možné bez nadsázky říci, že lze najít antibiotikum proti každé bakterii. Velký počet dostupných antibiotik však klade před lékaře zvýšené nároky na výběr, neboť užití nesprávného antibiotika přináší značná rizika. Publikace naší přední odbornice v oblasti antimikrobiální terapie klade důraz na praktičnost a rychlou orientaci. Kniha je určena především lékařům, a to jak v ambulantní a v pravém slova smyslu terénní praxi, tak v nemocnicích.

 OBSAH:
Odběr materiálu pro bakteriologické vyšetření • Vyšetřovací metody • Mikrobiální osídlení lidského těla • Zásady antimikrobiální terapie • Klinicky důležité bakterie • Antimikrobiální spektrum antibiotik • Typy antibakteriálního působení • Mechanismus účinku antibakteriálních látek na bakterie...

Detail
kat. č.: 100397
ISBN-13: 978-80-7345-208-7
jazyk: český
stran: 364
vazba: vázaná
rozměry: 110x190 mm
barva: barevná
Cena: 695,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: