Jazykové učebnice, slovníky

Jazykové učebnice, slovníky

Archaická latina

Archaická latina

Galén, Karolinum, 1. vydání, 2006

Učební text pro studenty Filozofické fakulty UK. Po úvodním výkladu jazykové situace na území Itálie, tedy v jakém jazykovém prostředí se latina konstituovala a vyvíjela, následuje pojednání o převzetí a šíření písma a vývoji latinské abecedy. Ve čtvrté kapitole jsou vypočteny hlavní jazykové změny, které můžeme pozorovat na archaických latinských písemných památkách. Pátá kapitola se soustředí na rozbor nejvýznamnějších latinských archaických epigrafických památek. Nejrozsáhlejší šestá kapitola obsahuje výklad o počátcích latinské literatury, vývoji jednotlivých žánrů, jejich hlavních představitelích a zároveň přináší ukázky z jejich děl s komentáři.

Detail
kat. č.: 100429
ISBN-13: 80-246-1165-1
jazyk: český
stran: 188
vazba: brožovaná
rozměry: 295x210 mm
barva: černobílá
Cena: 210,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: