Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze

současné klinické trendy XI
Triton, 1. vydání, 2013

Arteriální hypetenze je typickým multidisciplinárním oborem vnitřního lékařství. Proto jsme se snažili vybrat pro vás aktuality z nejrůznějších oblastí problematiky vyského krevního tlaku od neinvazivní i invazivní kardiologie/angiologie a farmakologie přes nefrologii, diabetes mellitus až k endokrinologii či radiologii. Do obsahu naší monografie jsme zařadili i některá aktuální či kontroverzní témata, jako je renální denervace, kardiovaskulární účinky inkretinové léčby u diabetes melitus 2. typu, klinický význam měření variability krevního tlaku nebo ivazivní léčba cévních mozkových příhod apod. Jednotvlivé texty mají přhledný chrakter a snaží se zohlednit nejnovější výslekdy výzkumu, experimetntálních i klinických studií.

Detail
kat. č.: 100436
ISBN-13: 978-80-7387-675-3
EAN: 9788073876753
jazyk: český
stran: 184
vazba: brožovaná
rozměry: 140x200 mm
barva: černobílá
Cena: 249,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: