Arteriální hypertenze – současné klinické trendy

Arteriální hypertenze – současné klinické trendy

VII. sympozium – sborník přednášek
Triton, 1. vydání, 2009

Sborník vyšel u příležitosti sedmého ročníku Sympozia arteriální hypertenze: současné klinické trendy. Akci pořádalo Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze III. interní kliniky 1. LF UK VFN v Praze. Již tradičně byla organizována ve spolupráci s Českou společností pro hypertenzi, Českou internistickou společností a Českou kardiologickou společností. Příspěvky celkem šestnácti autorů prezentované ve sborníku jsou věnovány následujícím tématům: antidiabetika a krevní tlak, inhibitory ACE v prevenci diabetes mellitus, stres a hypertenze, hypertenze a ICHDK, problémy léčby primárního hyperaldosteronismu, nízkoreninová hypertenze rezistentní na léčbu, feochromocytom, kalkulace renálního rizika ve vztahu k hypertenzi, mikroalbuminurie a hypertenze, nefarmakologická léčba rezistentní hypertenze, inhibitory reninu, AT1-blokátory a beta-blokátory v léčbě hypertenze, blokáda RAAS v sekundární prevenci KV příhod, fixní kombinace inhibitorů ACE a blokátorů kalciových kanálů, léčba arteriální hypertenze a ovlivnění tepenného systému ve stáří, ranní vzestupy TK a riziko CMP.

Detail
kat. č.: 100443
ISBN-13: 978-80-7387-269-4
EAN: 9788073872694
jazyk: český
stran: 150
vazba: brožovaná
rozměry: 200x140 mm
barva: černobílá
Cena: 278,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: