Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc

Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc

Možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta
Mladá fronta, 1. vydání, 2012

Cílem předkládané monografie je pozvednout povědomí o skutečných možnostech dechové rehabilitace jako součásti komplexní nefarmakologické léčby CHOPN a astmatu, které je v České republice zatím malé, a to v neposlední řadě i pro nedostatek kvalitních českých publikací na toto téma. V úvodu naleznete přehledné údaje z anatomie a fyziologie, zdůrazněna je odlišnost dechového systému u malých dětí oproti dospělým. Další kapitoly jsou věnovány kineziologii, chemické regulaci dýchání, funkčnímu vyšetření dechových funkcí a poruchám ventilace. Podrobně jsou zpracovány klinické jednotky asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc. Vedle precizního popisu farmakoterapie jsou uvedeny zcela nové nefarmakologické způsoby léčby AB a CHOPN se zaměřením na možnosti komplexní rehabilitační léčby. V závěru knihy naleznete praktická doporučení pro klinickou praxi včetně faksimile poukazu na vyšetření/ošetření FT, zásad preskripce pohybové aktivity i nutričních doporučení. Jistě oceníte i názorné grafy a množství fotografické dokumentace, které jsou pro provádění rehabilitace nepostradatelné. Předpokládáme, že se vzhledem ke své ojedinělosti stane tato monografie široce využívanou příručkou nejen pro fyzioterapeuty a rehabilitační lékaře, ale i pro lékaře pneumology, praktické lékaře a lékaře dalších oborů, kteří s takto nemocnými přicházejí do styku. Specializace - Alergologie a klinická imunologie, Pneumologie, Biochemie, Interní medicína, Pediatrie, Všeobecné lékařství, Ostatní

Detail
kat. č.: 100464
ISBN-13: 978-80-204-2617-8
EAN: 9788020426178
jazyk: český
stran: 170
vazba: vázaná
rozměry: 145x205 mm
barva: barevná
Cena: 350,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: