Benigní hyperplazie prostaty

Benigní hyperplazie prostaty

diferenciální diagnóza, farmakoterapie, chyby a omyly
Maxdorf, 1. vydání, 2005

Kniha shrnuje etiopatogenezi, klinické příznaky, vyšetřovací algoritmy a diferenciální diagnostiku benigní hyperplazie prostaty (BHP). Těžiště je v souhrnu současného pohledu na konzervativní léčbu BHP; je zde podán podrobný výčet jednotlivých metod: watchful waiting, léčba alfablokátory, inhibitory 5-alfa-reduktázy, kombinovaná farmakoterapie, fytoterapie a ostatní medikamentózní léčba. Doporučená farmakoterapie se opírá o osobní zkušenosti autora podpořené posledními poznatky se zvláštním důrazem na doporučené postupy (Guidelines) Evropské a Americké urologické asociace. Kniha je doplněna přehlednými schématy a tabulkami, kapitolou zahrnující »minimum« znalostí o farmakoterapii BHP a přehled nejčastějších chyb a omylů v prvotním vyšetření, léčení i dalším sledování nemocných s benigní hyperplazií prostaty.

OBSAH:
Úvod • Repetitorium • Definice benigní hyperplazie prostaty a používaná terminologie • Klasifikace • Epidemiologie • Etiopatogeneze • Rizikové faktory a faktory zhoršující průběh nemoci, prevence • Klinický obraz • Diagnóza • Vývoj, komplikace, prognóza • Pracovní (ne)schopnost • Diagnostika • Anamnéza • Vyšetření • Rozhodující diagnostická kritéria a verifikace diagnózy • Diferenciální diagnostika • Farmakoterapie • Cíl léčby • Přehled léčebných metod, léků a lékových skupin • Strategie a postupy léčby • Léčba ve zvláštních situacích • Farmakoterapie jako součást komplexní léčby • Rady pacientovi • Perspektivy farmakoterapie • Chyby a omyly • Závěrečné přehledy a doporučení

Detail
kat. č.: 100642
ISBN-13: 978-80-7345-074-8
ISBN-10: 80-7345-074-7
jazyk: český
stran: 84
vazba: brožovaná
rozměry: 110x190 mm
váha: 105 g
barva: černobílá
Cena: 195,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: