Slovníky, kompendia

Slovníky, kompendia

Český lékopis 2005

Český lékopis 2005

Grada, 1. vydání, 2005

Český lékopis 2005 (ČL 2005) vychází z Evropského lékopisu 5. vydání a jeho prvního a druhého doplňku, obsahuje však v plném znění pouze texty nových, revidovaných a korigovaných článků. Články a statě, které nemají žádnou změnu se v Evropské i Národní části ČL 2005 uvádějí až na výjimky odkazem na ČL 2002 nebo jeho doplňky s příslušným návětím a s těmito předchozími lékopisy tak vytváří ucelenou publikaci. Český lékopis 2005 je doplněn kompaktním diskem (CD), který obsahuje všechny platné texty v plném znění. Je dodáván pouze těm zákazníkům, kteří si zakoupili Český lékopis 2005. Lékopis 2005 je závazná právní norma stanovující požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv · platí zejména pro farmaceuty, lékaře, veterinární lékaře, chemiky, biochemiky, biology, laboranty a osoby, podílející se na přípravě, výrobě, kontrole, hodnocení a uchovávání léčiv · je nezbytná pomůcka do všech lékáren, pro všechny výrobce a distributory léčiv · měl by být k dispozici zejména u krajských a městských veterinárních správ, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Detail
kat. č.: 101272
ISBN-13: 978-80-247-1532-2
ISBN-10: 80-247-1532-5
jazyk: český
stran: 3264
vazba: vázaná
rozměry: 170x230 mm
barva: černobílá
Zboží již není v prodeji.