Dětská andrologie

Dětská andrologie

Mladá fronta, 1. vydání, 2013

Monografie našich předních odborníků je první, která v České republice na toto téma vychází. Autoři v ní obracejí pozornost ke specifické problematice chlapců od narození až po dospělost. Důraz je kladen především na včasný záchyt a řešení možných poruch reprodukčního zdraví chlapců. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány např. vývoji mužského genitálu a jeho anomáliím, poruchám puberty, gynekomastii, genetickým vadám, pohlavně přenosným infekcím, budoucí fertilitě chlapců s maligním i jiným onemocněním. V závěru publikace objasňují autoři význam spolupráce s centry reprodukční medicíny a preventivních prohlídek. Knížka je určena především praktickým dětským lékařům, lékařům lůžkových zařízení, lékařům odborných ordinací pro děti a dorost, ale i dalším odborníkům, kteří ve své praxi přicházejí s chlapci do styku.

Detail
kat. č.: 101391
ISBN-13: 978-80-204-3135-6
EAN: 9788020431356
jazyk: český
stran: 69
vazba: brožovaná
rozměry: 110x180 mm
barva: barevná
Cena: 120,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: