Dětská endokrinologie

Dětská endokrinologie

do kapsy
Mladá fronta, 1. vydání, 2013

Cílem publikace je podat především praktickým lékařům pro děti a dorost a
pediatrům na lůžkových odděleních přehledné a srozumitelné informace o
nejčastějších poruchách endokrinního systému u dětí a dospívajících a přispět
tak k včasnému odhalení často závažných endokrinních chorob.
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány poruchám růstu, puberty, štítné žlázy,
nadledvin, vodního hospodářství, sestupu varlat, kalciumfosfátového
metabolismu a dětskému diabetu. Každá z kapitol začíná stručnou obecnou
charakteristikou onemocnění. Následují kazuistická sdělení, prostřednictvím
kterých autorky upozorňují na klinické a laboratorní nálezy vedoucí ke
konečné diagnóze příslušné endokrinopatie. V závěru všech kapitol jsou pak
uvedena doporučení pro praxi z hlediska diagnostiky a léčby, která vyplývají z
obecných, ale i z vlastních pozorování autorek.
Text je vždy doplněn o obrazovou dokumentaci a kapitola o poruchách růstu u
dětí navíc o patologické růstové křivky.

Detail
kat. č.: 101393
ISBN-13: 978-80-204-2936-0
ISBN-10: 80-204-2936-0
EAN: 9788020429360
jazyk: český
stran: 149
vazba: brožovaná
rozměry: 115x185 mm
váha: 260 g
barva: barevná
Cena: 250,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: