Dětská neurologie

Dětská neurologie

Solen, 1. vydání, 2015

Motivací vzniku stručné učebnice speciální dětské neurologie bylo znovu povzbudit zájem mladých lékařů o obor dětské neurologie a začínajícím mladým kolegům usnadnit erudici a přípravu k atestaci. Učebnici připravil kolektiv autorů z několika pracovišť a jejím obsahem jsou nejdůležitější oblasti speciální dětské neurologie. I když znalosti z ní získané bude třeba doplnit samostudiem z dalších zdrojů, kterých je dnes k dispozici nespočet, všichni autoři pevně věří, že se stane malou vstupní bránou vaší přípravy. Kapitoly publikace - Ischemické cévní mozkové příhody v dětském věku * Neurotraumatologie dětského věku * Vrozené vývojové vady mozku a míchy * Vybrané neurovývojové poruchy z pohledu dětského psychologa * Neepileptické záchvatové příhody v dětském věku * Neurometabolické dědičné poruchy * Dětská mozková obrna * Neuroinfekce * Nervosvalová onemocnění v dětském věku * Bolesti hlavy v dětském věku * Poruchy spánku a bdělosti u dětí * Epileptické záchvaty v dětství a adolescenci * Epileptické syndromy s vazbou na dětský věk a adolescenci * Roztroušená skleróza v dětském věku * Nádory centrální nervové soustavy u dětí * Opoždění psychického a motorického vývoje.

Detail
kat. č.: 101407
ISBN-13: 978-80-7471-124-4
ISBN-10: 80-7471-124-2
EAN: 9788074711244
jazyk: český
stran: 240
vazba: vázaná
rozměry: 215x150 mm
váha: 510 g
barva: barevná
Cena: 556,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: