Detská oftalmológia

Detská oftalmológia

Osveta, 1. vydání, 2005

Prvá ucelená slovenská monografia komplexne spracováva problematiku detskej oftalmológie .

Celofarebná asi 591 str. farebná publikácia obsahuje asi 500 farebných obrázkov a schémy doplnené prehľadnými tabuľkami

Komplexný pohľad na celú oblasť problematiky detskej oftalmológie od pedooftalmológa svetového formátu. Publikácia sa nezvyčajne podrobne a prehľadne zaoberá nielen ontogenézou zrakového ústroja, ale aj patologickými stavmi jeho jednotlivých štruktúr, ich prejavmi, liečbou a prevenciou. Zároveň je celé dielo prestúpené dôrazom na implementáciu výsledkov rozvoja genetických, imunologických, biochemických a najnovších farmakoterapeutických metód. Nemenej dôležitá je súčasť zameraná na očnú chirurgiu a diagnostickú techniku.
V práci analyzuje autor súčasný stav detskej oftalmológie. Poukazuje na to, že vedecko-technický pokrok v medicíne ovplyvnil pozitívne a komplexne všetky atribúty chorobných procesov v pediatrickej oftalmológii, t.j. morbiditu, epidemiológiu, etiopatogenézu, diagnostiku, prognostiku, terapiu, prevenciu a dispenzarizáciu. Na jednotlivých základných diagnostických okruhoch, najmä strabizme, myopii, tapetoretinálnych dystrofiách, katarakte, retinopatii nezrelých, neurooftalmológii, oftalmoonkológii, ilustruje praktický prínos pokroku a súčasné trendy a možnosti hlavne diagnostiky a terapie. Obzvlášť zdôrazňuje revolučný vplyv molekulovej genetiky a jej prínos pre preventívny charakter tejto disciplíny v budúcnosti.

Detail
kat. č.: 101411
ISBN-13: 978-80-8063-181-9
ISBN-10: 80-8063-181-6
EAN: 9788080631819
jazyk: slovenský
stran: 592
vazba: vázaná
rozměry: 220x300 mm
váha: 2600 g
barva: barevná
Cena: 550,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: