Dětské infekční nemoci

Dětské infekční nemoci

Trendy soudobé pediatrie, sv. 2
Galén, 1. vydání, 2003

Problematika infekčních onemocnění neztratila na své důležitosti, velké nákazy se vracejí, i přes velký pokrok medicíny na ně dodnes umírají miliony lidí, a to nejen v zemích třetího světa, ale i v průmyslově vyspělých státech. Již několik let lékaři zaznamenávají návrat infekcí, jako je cholera, záškrt, mor nebo tuberkulóza. Změněné ekologické podmínky života, ale i nové léčebné metody, umožnily výskyt nákaz, které dříve nebyly známé, avšak objevila se i nová a nebezpečná onemocnění. Stále je aktuální problém virových nemocí, zejména AIDS, virových hepatitid, lymeské borrelióry, nebo onemocnění vyvolaných celou skupinou herpetických virů; zůstává nevyřešená široká škála problémů, týkajících se neuroinfekcí, parazitárních nemocí i importovaných nákaz. Jejich řešení si vyžaduje nové přístupy nejen pokud se týká rychlé diagnostiky a léčení, ale i ošetřovatelské péče, imunoprofylaxe a dispenzarizace. Cílem publikace je tak snaha přiblížit všem zájemcům řadu cenných informací, které jim umožní rychleji dospět k diagnóze a k optimální terapii akutně nemocných dětí.

Detail
kat. č.: 101422
ISBN-13: 978-80-7262-206-1
ISBN-10: 80-7262-206-4
EAN: 9788072622061
jazyk: český
stran: 284
vazba: vázaná
rozměry: 155x225 mm
váha: 810 g
barva: barevně
Cena: 500,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: