Dětské úrazy a popáleniny

Dětské úrazy a popáleniny

Nemocniční studie případů dětských pacientů hospitalizovaných s popáleninovým úrazem
Galén, 1. vydání, 2002

Tato odborná publikace shrnuje výsledky výzkumu z let 1993-2000 na Klinice popáleninové medicíny při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a 3. LF UK v Praze. Tato klinika je kontinuálním pokračovatelem pracoviště, které vzniklo zásluhou prof. Františka Buriana již před padesáti lety, jako první specializované pracoviště pro poskytování komplexní péče popáleným pacientům v Evropě.
Hlavním cílem práce bylo identifikovat nejčastější rizikové situace vzniku termického úrazu v závislosti na věku a pohlaví dítěte, zjistit vliv různých faktorů podílejících se na mechanismu, typu a závažnosti úrazu, pokusit se o formulaci intervenčních preventivních opatření zaměřených na předcházení výskytu nejčastějších typů dětských popáleninových úrazů a dále ekonomickou analýzou přímých finančních nákladů spojených s komplexní terapií popáleného dětského pacienta zjistit finanční přínos možné realizace preventivní strategie a stimulovat zájem zdravotních pojišťoven o aktivní finanční účast při přípravě a provádění preventivních intervenčních programů.

Detail
kat. č.: 101425
ISBN-13: 978-80-7262-189-7
ISBN-10: 80-7262-189-0
EAN: 9788072621897
jazyk: český
stran: 72
vazba: brožovaná
rozměry: 155x225 mm
váha: 110 g
barva: černobílá
Cena: 100,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: