Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)

Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)

Maxdorf, 1. vydání, 2013

U osob s diabetem je nápadně vysoká prevalence řady onemocnění spadajících do kompetence psychiatrie. Nejnápadnější je tato kumulace u demencí na jedné straně a u depresivních stavů na straně druhé. Přestože etiopatogenetické souvislosti jsou zatím předmětem výzkumu, z hlediska klinické praxe se tyto komorbidity dostávají v řadě vyspělých zemí do centra pozornosti, a to jak z hlediska diabetologie, tak psychiatrie. Nová publikace z edice Současná diabetologie je zaměřena právě na tuto styčnou plochu mezi oběma obory, a to jak z pohledu diagnostiky, tak farmakoterapie.

Detail
kat. č.: 101451
ISBN-13: 978-80-7345-357-2
ISBN-10: 80-7345-357-6
EAN: 9788073453572
jazyk: český
stran: 148
vazba: brožovaná
rozměry: 120x190 mm
váha: 200 g
barva: barevně
Cena: 195,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: