Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolismu

Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolismu

Postgraduální klinický projekt, vnitřní lékařství
Triton, 1. vydání, 2003

Kniha vychází v rámci Postgraduálního klinického projektu. Cílovou skupinou jsou lékaři v přípravě na atestaci 1. stupně z Vnitřního lékařství. Publikace by také mohla být základní "encyklopedickou příručkou" pro praktické lékaře či pro lékaře dalších specializací.Edice by měla poskytnout sumu nezbytných základních faktů ke složení atestace 1. stupně. Protože vedoucími autorských kolektivů jsou obvykle i vedoucí jednotlivých kateder IPVZ, měly by jednotlivé svazky být ve shodě s okruhy vypsanými katedrou vnitřního lékařství IPVZ. Diabetes mellitus představuje skupinu chronických metabolických chorob, jejichž základním rysem je hyperglykémie (zvýšená hladina glukózy v krvi). Publikace se věnuje klasifikaci jednotlivých typů diabetu a souvislostem jeho vzniku ve spojitosti s poruchou sekrece nebo účinku inzulínu. Přehledně jsou zpracovány možné léčebné postupy včetně výhod a nevýhod jejich použití v konkrétních případech. Systematicky jsou popsány jak akutní komplikace diabetu, které mohou v krajním případě vést až k ohrožení života, tak i dlouhodobé cévní komplikace, které se v průběhu choroby rozvíjejí. Mohou být pro diabetes specifické, což se týká oblasti mikrovaskulární: poškození sítnice (retinopatie), ledvin (nefropatie) nebo nervů (neuropatie), nebo nespecifické (makrovaskulární: urychlená ateroskleróza). Jednotlivé kapitoly jsou členěny shodným způsobem a podávají základní informace o konkrétní komplikaci, způsob její diagnostiky, léčby a následného sledování. Závěrečná část je věnována specifickým případům (záchyt nemocného s diabetem, problémy spojené s diabetem v perioperačním období a v těhotenství). Knihu doplňuje základní bibliografie.

Detail
kat. č.: 101491
ISBN-13: 80-7254-358-X
jazyk: český
stran: 115
vazba: brožovaná
Cena: 129,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: