Diagnostika a léčba poruch plodnosti

Diagnostika a léčba poruch plodnosti

Grada, 1. vydání, 2013

V červenci roku 2013 jsme si připomněli 35 let od narození Lousie Brownové – prvního dítěte po oplození vajíčka v laboratorních podmínkách a následném přenosu embrya zpět do dělohy. Tato publikace je dokladem, jakým mimořádným rozvojem reprodukční medicína a asistovaná reprodukce během této relativně krátké doby prošla a kam se posunula. Uvádí současné znalosti o vlivu pokročilého reprodukčního věku na plodnost a úspěšnost léčby, současné diagnostické a terapeutické možnosti u žen s poruchou ovulace, význam endoskopie (hysteroskopie, laparoskopie) v diagnostice a léčbě párů s poruchou plodnosti, možnosti asistované reprodukce u jednotlivých příčin poruch plodnosti a význam a možnosti reprodukční genetiky jako nedílné součásti moderní asistované reprodukce.

Publikace je zaměřená na klinické aspekty diagnostiky a léčby poruch plodnosti je komplexní postgraduální učebnice určená zejména pro následující cílové skupiny:

a) klinicky zaměřené pracovníky center asistované reprodukce (samostatná specializace)

b) gynekology v přípravě na atestaci v oboru gynekologie-porodnictví,

c) všechny gynekology, kteří o dané pacienty pečují,

d) klinické embryology (samostatná specializace),

e) specialisty z hraničních oborů, kteří se podílejí na léčbě párů s poruchami plodnosti (andrologie, genetika, psychologie, imunologie).

Detail
kat. č.: 101559
ISBN-13: 978-80-247-4458-2
ISBN-10: 80-247-4458-9
EAN: 9788024744582
jazyk: český
stran: 96
vazba: vázaná
rozměry: 200x225 mm
váha: 400 g
barva: barevně
Cena: 149,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: