Skripta > UK Praha

UK Praha

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi

Skripta UK Praha
Galén, Karolinum, 1. vydání, 2004

Poruchy vědomí patří vždy mezi závažné stavy a vyžadují pečlivou diferenciální diagnostiku. Stanovení příčiny je jedním z nejnáročnějších úkolů klinické medicíny, jdoucím napříč mnoha medicínskými obory. Publikace se snaží poskytnout návod, jak poznat, proč má pacient poruchu vědomí.
Praktická příručka je určena studentům medicíny a všem lékařům, kteří se setkávají s poruchami vědomí (lékaři rychlé zdravotnické pomoci, praktičtí lékaři, internisté, intenzivisté, lékaři anesteziologickoresuscitačních oddělení, neurologové, psychiatři, chirurgové a pracovníci dalších operativních oborů aj.).
Hlavní rysy publikace:

- ucelený přehled o poruchách vědomí a postupech diferenciální diagnózy
- srozumitelná forma, stručné a heslovité informace, jednotná a jasná terminologie, logické zpracování, mezioborová, místy nadoborová koncepce
- velikost byla přizpůsobena kapse lékařského pláště, aby bylo možno mít návod s sebou u nemocného s poruchou vědomí
- výklad odpovídá každodenní praxi při řešení různých poruch vědomí „od příznaku k diagnóze“
- strukturovaný text je graficky členěn početnými přehlednými tabulkami, schématy a originálními obrázky, které promyšleně a názorně dokreslují nejdůležitější body publikace
- styl odpovídá zrychlujícímu se tempu v medicíně a rychlému vyhledání potřebné informace
- výčet klinických jednotek vedoucích k poruchám vědomí není záměrně volen z hlediska abecední úplnosti, ale z pohledu kombino
-vaného kritéria pravděpodobnosti a závaznosti stavu

- podrobněji byly zpracovány složitější a vzácnější příčiny poruch vědomí
- zvlášť jsou uvedeny výjimky a úskalí, které se vyskytují vedle běžného vzorce
- výklad doplňují kazuistiky a činí jej tak snadněji zapamatovatelným

Detail
kat. č.: 101568
ISBN-13: 80-246-0921-5
EAN: 9788024609218
jazyk: český
stran: 238
vazba: brožovaná
rozměry: 130x210 mm
barva: černobílá
Cena: 260,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: