EKG do vrecka

EKG do vrecka

Osveta, 2. vydání, 2010

Praktická príručka sprístupňujúca základné poznatky z elektrokardiografickej diagnostiky jednotlivých patologických stavov v kardiológii. Skladá sa z troch častí:

- prvá sa zaoberá princípmi EKG,
- druhá morfológiou EKG krivky
- tretia poruchami srdcového rytmu.
Textová časť je bohato doplnená názornými ilustráciami, čo zvyšuje praktickosť publikácie.
Určená je najmä študentom medicíny a lekárom, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s analýzou EKG kriviek.

Obsah:

Základy EKG

- Základné pravidlá pre pochopenie elektrogardiogramu
- Fyziologický obraz depolarizácie komôr v hrudníkových zvodoch
- Časové intervaly na EKG

Morfológia EKG krivky
- Systematický opis tvaru EKG krivky
- Kritériá sínusového rytmu
- Zmeny vlny P pri zvýšenom zaťažení pravej a ľavej predsiene
- Zmeny časových intervalov presahujúce normálne rozpätie
- Syndróm preexcitácie
- Určovanie elektrickej osi srdca vo frontálnej rovine
- Horizontálna a vertikálna poloha elektrickej osi vo frontálnej rovine
- Rotácia okolo dlhej osi srdca
- Zvýšené zaťaženie ľavej komory
- Zvýšené zaťaženie pravej komory
- Kombinované fascikulárne blokády
- Zmeny komplexu QES pri Q-infarkte myokardu
- Zmeny komplexu QRS pri niektorých iných ochoreniach
- Zmeny úseku ST
- Elevácie úseku ST
- Zmeny vlny T
- Zmeny vlny U

Poruchy srdcového rytmu
- Supraventrikulárne extrasystoly
- Komorové extrasystoly
- Klasifikácia komorových extrasystol
- Fibrilácia predsiení
- Flutter predsiení
- Predsieňová tachykardia
- Atrioventrikulárna junkčná tachykardia
- Komorová tachykardia
- Diferenciálna diagnostika komorovej tachykardie a supraventrikulárnej tachykardie s aberovaným vedením
- Flutter a fibrilácia komôr
- Pomalé supraventrikulárne rytmy
- Sinoatriálna blokáda a syndróm chorého sínusu
- Atrioventrikulárna blokáda
- Elektrická kardiostimulácia

Detail
kat. č.: 101810
ISBN-13: 978-80-8063-178-9
EAN: 9788080631789
jazyk: slovenský
stran: 104
vazba: vázaná
rozměry: 115x180 mm
barva: barevná
Cena: 200,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: