Endokrinní hypertenze

Endokrinní hypertenze

Trendy soudobé endokrinologie 1
Galén, 1. vydání, 2004

Trendy soudobé endokrinologie by měly zaplnit určité místo mezi učebnicemi, které jsou povětšinou příliš obecné a přinášejí jen určitou hladinu základních vědomostí bez náležitého rozboru, a mezi časopisovými články, které jsou zase obvykle příliš úzce specializované. Rozhodli jsem se vydávat Trendy zaměřené monotematicky, vždy jako souhrn pohledů našich předních odborníků na jednu nozologickou jednotku.
První svazek nese název Endokrinní hypertenze. Má trochu symbolicky demonstrovat univerzálnost endokrinologie, endokrinologie jako nauky o hormonálních regulacích. Endokrinologii využívají nejen klasičtí endokrinologové, internisté, pediatři a praktičtí lékaři, ale je nezbytná i pro kardiology, gynekology, psychiatry, onkology a řadu dalších odborností. Někdy se zdá, jako by byly tyto řekněme „neklasické" aspekty endokrinologie zanedbávány. Vezměme endokrinně podmíněnou hypertenzi. Praktičtí lékaři, internisté i kardiologové mají spoustu jiných starostí a endokrinně podmíněnou hypertenzi mohou pokládat spíše za raritu, která kdoví zda kolem nich někdy půjde, a přitom opak je pravdou. Ale pomýšlet na ni, a nakonec ji často i léčit, musí právě oni. Ať tedy především jim je k užitku a ku pomoci tento komplexní a moderní souhrn informací, který předkládáme.

Z obsahu:
- Systém renin-angiotenzin a arteriální hypertenze
- Mineralokortikoidní hypertenze
- Cushingův syndrom
- Nové postupy v diagnostice a léčbě feochromocytomu a pseudofeochromocytomu
- Hormony tukové tkáně a hypertenze
- Hypertenze u primární hyperparathyreózy

Detail
kat. č.: 101881
ISBN-13: 80-7262-270-6
EAN: 9788072622702
jazyk: český
stran: 208
vazba: vázaná
rozměry: 163x230 mm
barva: barevná
Cena: 390,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: