Jazykové učebnice, slovníky

Jazykové učebnice, slovníky

Evoluční teorie

Evoluční teorie

Česko-anglický, Anglicko-český výkladový slovník
Triton, 1. vydání, 2007

Seznamte se s pluralitou názorových proudů v rámci stávající evoluční teorie, s pestrostí škol i celého akademického „establishmentu“ a uvědomte si zásadní význam paleontologie. Pokud evoluční biolog řekne, že se život plynule vyvíjel od skromných počátků až po současnou rozmanitost prostřednictvím přírodního výběru, je to stejné, jako když příznivec vědy o Stvoření prohlásí, že se všechno událo doslovně podle prvních veršů knihy Genesis. Realita fosilního záznamu však představuje jediný doklad o fylogenezi – nelze před ní zavírat oči. Krajní postoje trpí apatií vůči realitě. Dějiny darwinismu se podobají dějinám římskokatolické církve. V určitém historickém okamžiku se Bible přestala číst, následovala reformace. Když v 70. letech uplynulého století vědci začali opět číst Darwina, nastala éra, jejíž konec ještě neznáme. V terminologii dějin přírodních věd se dnešnímu stavu říká krize; rozpory se hromadí, vzniká množství škol. Znepokojivým jevem je, že tytéž pojmy nabývají v různých školách odlišný smysl. Předložený slovník se do těchto do značné míry zideologizovaných otázek pokouší vnést světlo.

Detail
kat. č.: 102053
ISBN-13: 978-80-7387-016-4
EAN: 9788073870164
jazyk: český
stran: 384
vazba: brožovaná
rozměry: 110x165 mm
barva: černobílá
Cena: 349,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: