Examination Tests from Pathological Physiology

Examination Tests from Pathological Physiology

Galén, Karolinum, 1. vydání, 2015

Soubor testových otázek z patologické fyziologie je určen studentům oboru všeobecného lékařství. Testy mají sloužit k orientačnímu posouzení znalostí studenta z etiologie a patogeneze jednotlivých onemocnění a usnadnit mu přípravu k závěrečné zkoušce z tohoto předmětu. Otázky jsou rozdělené na kapitoly, týkající se patofyziologie orgánových systémů (krev, systémy kardiovaskulární, respirační, gastrointestinální, problematika vnitřního prostředí, systémy vylučovací, endokrinní a nervový), a kapitolu zaměřenou na obecnou patofyziologii. Otázky mají možnost více správných odpovědí. Testové otázky byly vydány jako doplnění k učebnicím obecné patofyziologie a patofyziologie orgánových systémů, ve kterých student nalezne podrobné vysvětlení jednotlivých probíraných témat.

Detail
kat. č.: 102057
ISBN-13: 978-80-246-2892-9
ISBN-10: 80-246-2892-9
EAN: 9788024628929
jazyk: anglický
stran: 160
vazba: brožovaná
rozměry: 230x160 mm
váha: 268 g
barva: černobílá
Cena: 180,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: