Farmaceutická chemie léčiv působících na autoimunitní nervový systém

Farmaceutická chemie léčiv působících na autoimunitní nervový systém

Galén, Karolinum, 1. vydání, 2009

Publikace podává přehled farmaceutické chemie léčiv ovlivňujících autonomní nervový systém, dále se zabývá problematikou léčiv ovlivňujících motorický systém, věnuje se léčivům blokujícím histaminové receptory a nakonec je připojena kapitola o léčivech s periferním blokováním nociceptivního systému. Každá kapitola je členěna na část úvodní se stručnou, avšak nezbytnou farmakologickou charakteristikou, další informace se týkají historického vývoje dané farmakoterapeutické skupiny. Těžištěm každé kapitoly je popis vztahů mezi strukturou a účinkem léčiv. Významnou součástí jsou chemické vzorce, uvedeny jsou i stručné charakteristiky v praxi používaných léčiv s jejich mezinárodními nechráněnými názvy, lékopisnými (Český lékopis 2005 a doplňky 2006 a 2007), chemickými (IUPAC) a nakonec i s nejvýznamnějšími chráněnými názvy. Publikace je určena studentům farmaceutických fakult a může být vhodnou příručkou pro farmaceuty a další odborníky, kteří se profesně zabývají moderními farmaky.

Detail
kat. č.: 102077
ISBN-13: 978-80-246-1633-9
EAN: 9788024616339
jazyk: český
stran: 134
vazba: brožovaná
rozměry: 160x230 mm
barva: černobílá
Cena: 160,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: