výprodej
-27 %
Geriatria a geriatrické ošetrovatel´stvo

Geriatria a geriatrické ošetrovatel´stvo

Osveta, 1. vydání, 2009

Autori ponúkajú na trh vzdelávania pre štúdium v zdravotníckych nelekárskych povolaniach veľmi aktuálnu vysokoškolskú učebnicu, ktorej obsahom je v súčasnom období akcentovaná téma „starnutia populácie“. V publikácii je urobená syntéza a prepojenie poznatkov z geriatrie ako medicínskeho odboru a starostlivosti o seniorov z odboru ošetrovateľstvo. V publikácii sa na vysokej odbornej úrovni opisujú jednotlivé aspekty tejto problematiky, mapujú všetky ochorenia orgánových systémov a deficity potrieb u seniorov a geriatrických pacientov. Problematika je zvládnutá s pedagogickým taktom, skúsenosťami a vnímavosťou pre potreby učiaceho sa študenta na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Do obsahu učebnice sú shodne zakomponované témy medicínskej etiky, kde autori predkladajú etické otázky na zodpovedanie nielen pre lekárov, filozofov a právnikov, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť. Tento výukový text obohatí penzum dostupných literárnych poznatkov, informácií a vedomostí v oblasti zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov, čo treba vysoko oceniť.

Detail
kat. č.: 102333
ISBN-13: 978-80-8063-314-1
ISBN-10: 80-8063-314-2
EAN: 9788080633141
jazyk: český
stran: 194
vazba: brožovaná
rozměry: 205x145 mm
barva: černobílá
běžná cena: 220,- Kč
Vaše cena: 160,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: