Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo

Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo

Osveta, 1. vydání, 2006

Táto učebnica sa zaoberá problematikou starostlivosti o seniorov v zdraví a v chorobe, pričom zohľadňuje najnovšie trendy v geriatrii a v ošetrovateľstve. Pri jej príprave autori vychádzali z koncepcie odboru ošetrovateľstva, noriem ošetrovateľskej praxe a z ošetrovateľských princípov, predovšetkým z princípu holizmu a jeho uplatnenia v ošetrovateľskej praxi.
Cieľom publikácie je objasniť podstatu a úlohy gerontologického ošetrovateľstva a priblížiť špecifiká ošetrovateľského procesu a činností sestier v intenciách sesterských diagnóz podľa klasifikačného systému NANDA (The North American Nursing Diagnosis Association).
Obsah učebnice nie je vyčerpávajúci, predpokladá isté východiskové vedomosti z anatómie, fyziológie, geriatrie a klinickej propedeutiky, ako aj poznanie terapeutických postupov, ošetrovateľskej teórie a manažmentu ošetrovateľského procesu. Zároveň poskytuje priestor na kreativitu, analyticko-syntetické myslenie a primerané spojenie teórie a praxe.

Detail
kat. č.: 102338
ISBN-13: 978-80-8063-208-3
ISBN-10: 80-8063-208-1
EAN: 9788080632083
jazyk: slovenský
stran: 216
vazba: brožovaná
rozměry: 170x240 mm
váha: 430 g
barva: černobíle
Cena: 230,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: