Gerontologie

Gerontologie

Současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd
Galén, Karolinum, 1. vydání, 2014

Monografie předkládá komplexní obraz současné gerontologie. Obsahem publikace jsou ukázky vybraných gerontologických přístupů a otázek aktuálních v České republice. Mnohé kapitoly jsou podloženy vlastním bádáním autorů, kniha tak přenáší poznatky získané výzkumem do praxe a teorie oboru bez velké prodlevy. Autoři nově reflektují tradiční témata a doplňují je o nové oblasti zájmu, jako je například environmentální gerontologie, kineziologie, výpočetní technika, uzpůsobení moderních technologií potřebám seniorů, neuropsychologická diagnostika. Publikace umožňuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými disciplínami oboru, poskytuje prostor pro osvětlení specifického pohledu jednotlivých subdisciplín na společné téma a zprostředkovává vysvětlení komplexních fenoménů vázaných na stárnutí člověka v současné společnosti.

Detail
kat. č.: 102344
ISBN-13: 978-80-246-2628-4
jazyk: český
stran: 288
vazba: brožovaná
rozměry: 235x165 mm
barva: černobílá
Cena: 330,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: