Skripta > LFMU Brno > Embryologie, histologie

Embryologie, histologie

Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře

Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře

MU Brno, 2. vydání, přep., 2011

Učební text je adresován posluchačům bakalářského studijního programu. Léčebná rehabilitace a fyzioterapie a Optika a optometrie. Jeho úkolem je studujícího uvést a seznámit se základy mikroskopické stavby a funkce buňky, tkání lidského těla vybraných orgánových systémů. Protože se na oborech liší počet výukových hodin histologie a rozdíl je i v tom, co by fyzioterapeuti a optometristé měli z předmětu znát, zvolili autoři při sestavování skripta kompromisní přístup sepsali text z hlediska předpokládaných potřeb obou specializací. Jsou přesvědčeni, že do skriptazahrnuté poznatky a kapitoly umožní studujícímu si z něho podle sylabů cíleně vybrat. Uvedené sleduje i uspořádání a členění textu, v němž pasáže, které mají povýtce doplňkový chrakter a nebudou u zkoušky požadovány, jsou odlišeny kurzívou. Kurzívou jsou psány histofyziologické poznámky.
Skriptum nemá obrázky a schémata, jak by slušelo textu z oboru, u kterého je důležitá vizuální představa a názornost. V žádném případě se nejedná o opomenutí, ale pouze o snahu autorů předat text posluchačům k používání co možná nejdříve a v přijatelných mezích udržet rovněž prodejní cenu.

Detail
kat. č.: 102528
ISBN-13: 978-80-210-5544-5
ISBN-10: 80-210-5544-8
EAN: 9788021055445
jazyk: český
stran: 140
vazba: brožovaná
rozměry: 150x210 mm
barva: černobílá
Cena: 122,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: