Historie československé, české a slovenské ortopedie

Historie československé, české a slovenské ortopedie

Mimořádné číslo ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSLOVACA
Galén, 1. vydání, 2004

Monografie našich předních odborníků v oboru ortopedie shrnuje současné názory, evropské i celosvětové, na revizní operace kyčelního kloubu a navíc osobní pohledy autorů na tuto problematiku. První část publikace je věnována operačním přístupům jak při primárních, tak revizních operacích endoprotéz kyčelního kloubu, a používaným materiálům s uvedením jejich předností či nevýhod. Autoři dále představují techniky cementování, používané rentgenové klasifikace uvolněných totálních endoprotéz a seznamují s předoperačním vyšetřením pacienta před reimplantací totální endoprotézy a s předoperačním plánováním s ohledem na typ a velikost komponent na vyrovnání nestejných délek končetin. Významná je i kapitola pojednávající o využití kostních štěpů při revizních operacích totálních endoprotéz.

Detail
kat. č.: 102544
ISBN-13: 978-80-7262-629-8
EAN: 9788072626298
jazyk: český
stran: 234
vazba: vázaná
rozměry: 195x280 mm
barva: černobílá
Cena: 500,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: