Hospic do kapsy

Hospic do kapsy

Příručka pro domácí paliativní týmy
Cesta domů, 2. vydání, aktual., 2015

Držíte v ruce příručku pro členy paliativních týmů, kteří pečují o nevyléčitelně nemocné a umírající lidi v domácím prostředí. V multidisciplinárních týmech mobilních hospiců ji využijí především lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelé, ale jistě i sociální pracovníci, psychologové, dobrovolníci a pastorační pracovníci. Věříme, že bude užitečná i pro paliativní týmy v lůžkových hospicích a dalších zařízeních, kde lidé umírají. Poslouží i začátečníkům v paliativní péči nebo studentům. Některé části příručky mohou poučit i pečující laiky – členy rodiny nebo dobrovolníky v hospicové péči. Knížka je koncipovaná jako publikace pracovní – ke každé kapitole jsou připojeny volné stránky pro Vaše vlastní postřehy, zkušenosti, poznámky. Každý člen týmu si může dotvořit knihu podle sebe tak, jak potřebuje. Druhé vydání Hospice do kapsy je oproti prvnímu pečlivě aktualizováno na základě nejnovějších výzkumů a zkušeností v důležitých detailech (např. Léky a jejich dávkování), ale byly výrazně přepracovány některé kapitoly. Jiné kapitoly, např. Pediatrická paliativní péče, byly nově doplněny. Při práci na tomto vydání jsme vděčně vycházeli také ze zkušeností českých paliativních týmů,které s prvním vydáním knihy pracují. Děkujeme za všechny připomínky. Autoři budou nadále vděčni za doplňující informace a zkušenosti z Vaší praxe, aby je mohli vzít v úvahu při dalším vydání knihy.

Detail
kat. č.: 102587
ISBN-13: 978-80-905809-4-7
EAN: 9788090580947
jazyk: český
stran: 155
vazba: brožovaná
rozměry: 195x120 mm
barva: černobílá
Cena: 330,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: