Hydrochemie

Hydrochemie

VŠCHT v Praze, 5. vydání, aktual. a dopl., 2015

Těžiště knihy spočívá ve shrnutí geneze, výskytu, vlastností a významu jednotlivých anorganických a organických složek vod a ve studiu procesů ovlivňujících jejich distribuci a cirkulaci v prostředí. Popsány jsou vlastnosti a požadavky na jakost přírodních a užitkových vod, vody pitné a vod odpadních. Samostatná pozornost je věnována fyzikální chemii povrchů tuhých látek přicházejících do styku s vodou a řešení chemických rovnováh ve vodách v souvislosti s diferenciací forem existence jednotlivých složek. Kniha je v podstatě učebnicí hydrochemie, která svým encyklopedickým charakterem a spojením teorie s praktickými poznatky je vhodná i pro pracovníky z praxe a ve státní správě.

Detail
kat. č.: 102640
ISBN-13: 978-80-7080-928-0
EAN: 9788070809280
jazyk: český
stran: 792
vazba: vázaná
rozměry: 245x175 mm
barva: barevná
Cena: 935,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: