Učebnice pro zdravotní školy

Učebnice pro zdravotní školy

Chemie pro zdravotnické školy II.

Chemie pro zdravotnické školy II.

Organická chemie
NCO NZO, 1. vydání, 2005

Učebnice chemie II (3. část), je určena pro studenty všech oborů středních zdravotnických škol. Obsahuje učivo organické chemie.
Důraz je kladen na pochopení struktury a z ní vyplývajících chemických vlastností organických látek.

Do textu jsou průběžně zařazována cvičení vyznačená kurzívou. Při řešení úkolů si ověříte, jak jste pochopili učivo. Úkoly nejsou obtížné, jejich řešení však vyžaduje dobré znalosti obecných zákonitostí. Každá kapitola je ukončena souborem otázek a odpovědí. Jejich řešením si ověříte, jak jste zvládli učivo celého tematického celku.
V učebnici se důsledně používají odborné lékařské termíny. Setkáte se s nimi v těch částech, kde se hovoří o využití látek ve zdravotnictví. Znalost odborných termínů je pro budoucí zdravotníky nutná. Odborné termíny jsou vysvětleny v příloze, ve stručném slovníčku odborných pojmů.
Snahou autora bylo vytvořit takovou učební pomůcku, která by pomohla studentům poznat zákonitosti chemie a její význam pro zdravotnickou praxi. Do učebnice vložil více než dvacetileté zkušenosti získané ve výuce chemie na zdravotnických školách i na gymnáziu.

Z obsahu:
III. Organická chemie
1. Předmět organická chemie
2. Uhlovodíky
3. Deriváty uhlovodíků
4. Karbonylové sloučeniny
5. Karboxylové kyseliny
6. Deriváty kyseliny uhličité a kyanovodíku
7. Heterocyklické sloučeniny
8. Alkaloidy
9. Proteiny
10. Sacharidy
11. Lipidy
12. Isoprenoidy
13. Nukleové kyseliny
14. Syntetické makromolekulární látky (plasty)
Příloha č. 1 - Stručný slovníček odborných pojmů

Detail
kat. č.: 102705
ISBN-13: 80-7013-317-1
EAN: 9788070133170
jazyk: český
stran: 162
vazba: brožovaná
rozměry: 210x295 mm
barva: černobílá
Cena: 324,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: