Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín

Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín

Osveta, 1. vydání, 2006

Chorobami venózneho systému je postihnutá približne 1/3 našej populácie. Ide o vážny medicínsky, sociálny aj ekonomický problém. Spoločným menovateľom je chronická venózna insuficiencia, ktorá má rôzne klinické formy a prejavy. Najviac však dominuje varikózna choroba dolných končatín postihujúca až 15% jedincov dospelej populácie.
Cieľom publikácie je podať objektívny pohľad na modernú diagnostiku a liečbu takej rozšírenej choroby, akou je chronická venózna insuficiencia a najmä varikózna choroba dolných končatín.
Málo pozornosti sa venuje aj angiodyspláziám, ktoré sa riešia zväčša neadekvátne, alebo sa neriešia vôbec.

Z obsahu:
- Anatómia žilového systému dolných končatín
- Fyziológia žilového systému dolných končatín a mechanizmus cirkulácie
- Patofyziológia žilového systému dolných končatín
- Výskyt varixov dolných končatín a etiologické súvislosti
- Varixy pri artériovenóznych fistulách
- Chronická venózna insuficiencia dolných končatín
- Diagnostika chronickej venóznej insuficiencie
- Komplikácie varixov dolných končatín
- Liečba chronickej venóznej insuficiencie a varixov dolných končatín

Detail
kat. č.: 102727
ISBN-13: 978-80-8063-212-0
ISBN-10: 80-8063-212-X
EAN: 9788080632120
jazyk: slovenský
stran: 186
vazba: vázaná
rozměry: 175x250 mm
váha: 590 g
barva: barevně
Cena: 210,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: