Chirurgie zápěstí

Chirurgie zápěstí

Galén, 1. vydání, 2006

Problematice zápěstí se v naší literatuře věnuje minimální množství článků a dosud neexistuje práce shrnující danou problematiku - proto vznikla monografie Chirurgie zápěstí. Autoři v ní předkládají široké ortopedické a traumatologické veřejnosti základní poznatky o biomechanice zápěstí a nastiňují příčiny poškození i následky těchto stavů. Problematika zápěstí je velice široká, proto si tato publikace neklade za cíl postihnout všechna zákoutí chirurgického řešení, ale spíše se snaží zdůraznit poslední poznatky a představit operační postupy, s nimiž mají autoři dobré zkušenosti.
Snahou autorů bylo, aby publikace nebyla jen teoretickým materiálem, ale aby se stala prvním návodem lékařům při vyšetření a terapii stavů, které jsou na ortopedických a chirurgických ambulancích časté a nevěnuje se jim patřičná pozornost.

Detail
kat. č.: 102754
ISBN-13: 978-80-7262-376-1
ISBN-10: 80-7262-376-1
EAN: 9788072623761
jazyk: český
stran: 169
vazba: vázaná
rozměry: 195x280 mm
barva: barevně
Cena: 790,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: