Choroby dýchacích ciest – klinické aspekty

Choroby dýchacích ciest – klinické aspekty

Bronchoskopia, Rádiodiagnostika, Hrudníková chirurgia, Patológia
Tajpan, 1. vydání, 2015

Nadmerné postihnutie respiračného systému škodlivinami sa prejavuje stúpajúcou incidenciou výskytu chronických respiračných ochorení, zvlášť chronickej obštrukčnej choroby pľúc, astmy a rakoviny pľúc. Kolektív autorov pod vedením Doc. MUDr. Ivana Majera, CSc., vydal monografiu, v snahe podať stručný návod diagnostiky a liečby ochorení respiračného traktu z praktického hľadiska každodennej klinickej praxe.Choroby dýchacích ciest predstavujú heterogénnu skupinu ochorení rôznej etiologie, preto jej manažment si vyžaduje multidisciplinárny prístup. K spolupráci na monografii boli prizvaní aj odborníci z iných odborov – publikácia obsahuje samostatné kapitoly o zobrazovacích metódach chorôb dýchacích ciest, o chirurgickom manažmente, o morfologickej diagnostike pľúcnych nádorov ako aj o molekulárnej patológii. Publikácia je doplnená stručnými kazuistikami z klinickej praxe a bohatou farebnou obrazovou dokumentáciou (286 obrázkov). Monografia je určená nielen pneumológom, ale aj lekárom iných odborov: internistom, pediatrom, alergológom, rádiológom, otorinolaryngológom, hrudníkovým chirurgom, postgraduálnym ale aj pregraduálnym študentom. Autori monografie dúfajú, že publikácia obohatí čitateľovi vedomosti o súčasných možnostiach diagnostiky a liečby pacientov s ochoreniami postihujúcimi dolné dýchacie cesty.

Detail
kat. č.: 102765
ISBN-13: 978-80-970740-4-3
EAN: 9788097074043
jazyk: český
stran: 222
vazba: vázaná
rozměry: 305x215 mm
barva: barevná
Cena: 980,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: