Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii

Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii

Galén, 1. vydání, 2013

Individuální příprava léčiv v lékárnách nepatří zdaleka do historie medicíny, naopak význam »magistraliter« přípravy se s narůstajícími požadavky na individualizaci farmakoterapie spíše zvětšuje. Přestože moderní výzkum a průmysl umějí vyrobit lék na prakticky jakoukoliv nemoc, nadále existují skupiny pacientů, jimž se lék na jejich onemocnění nedostává. Nejčastějšími důvody mohou být např. specifické populace pacientů, pacienti dětští nebo malý výskyt daného onemocnění. To vše způsobuje, že pro průmyslové výrobce není vývoj léku rentabilní. Individuální příprava léků pak nabízí možnosti, jak tyto mezery v portfoliu dostupných léčiv zacelit a připravit léky na míru třeba tříkilogramovému dítěti.

Přehledná a stručná monografie zkušených pracovníků z lékárny Fakultní nemocnice v Motole chce přispět k tomu, aby léčivé přípravky připravované v lékárnách pro (nejen) dětské pacienty byly bezpečné a účinné.
Kniha má dvě části: první přináší základní penzum obecných znalostí a postupů ke správné a bezpečné přípravě systémově účinkujících lékových forem pro děti, spolu s charakterizací specifik dětské populace vzhledem k farmakoterapii, bezpečnosti pomocných látek u dětí aj. Druhá část monografie je pak praktická a nabízí přehled nejčastěji používaných lé´čivých la´tek s uvedeni´m jejich indikací, relevantních fyzikálně-chemických a farmakologicky´ch vlastnosti´ s odkazy na aktua´lni´ a validní literární zdroje. U každe´ la´tky jsou uvedeny receptury použi´vane´ ve Fakultní nemocnici v Motole, včetně dostupnosti u´činny´ch la´tek, doporučene´ doby použitelnosti a obvykle´ho da´vkova´ni´ u pediatricky´ch věkovy´ch skupin.

Detail
kat. č.: 102842
ISBN-13: 978-80-7492-064-6
EAN: 9788074920646
jazyk: český
stran: 103
vazba: brožovaná
rozměry: 150x210 mm
barva: barevná
Cena: 190,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: