Infarkt myokardu

Infarkt myokardu

Galén, 1. vydání, 2003

Nové poznatky o etiologii a patogenezi infarktu myokardu, možnosti jeho diagnostiky a zejména dramatické proměny ve způsobu léčby v uplynulých letech významně změnily náš pohled na tuto zákeřnou chorobu. Na celosvětovém rozmachu intervenční katetrizační léčby infarktu myokardu se významnou měrou podílela rovněž česká kardiologie. Česká odborná literatura neměla od dob Staňkovy publikace z poloviny osmdesátých let minulého století základní a přehlednou monografii, která by mapovala uvedenou problematiku ze všech základních hledisek.
V této moderně pojaté monografii jsou tedy vedle sebe prezentovány elektrokardiografcké a koronarografické nálety u nemocných s akutními infarkty, takže si čtenář udělá jasný obrázek o morfologickém korelátu konkrétních EKG nálezů. V jednotlivých kapitolách jsou podrobně rozebrány etiologie, patologie a patofyziologie infarktu myokardu, jeho komplikace a moderní farmakoterapie. V netradičně pojaté závěrečné kapitole je prezentován případ “ideálně léčeného” pacienta. Monografie “Infarkt myokardu” je určena nejen kardiologům, ale i internistům, praktickým lékařům a studentům lékařských fakult.

Detail
kat. č.: 102844
ISBN-13: 978-80-7262-197-2
ISBN-10: 80-7262-197-1
EAN: 9788072621972
jazyk: český
stran: 231
vazba: vázaná
rozměry: 155x225 mm
váha: 1000 g
barva: barevná
Cena: 800,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: