Právo

Právo

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví
Aspi, 1. vydání, 2007

Publikace je zaměřena na stěžejní právní otázku v oblasti poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas pacienta se zákrokem. Zabývá se významem souhlasu jako základní podmínky lékařského zákroku, od vypsání receptu až po nejnáročnější operace. Důležitost poučení pacienta a jeho souhlasu s diagnostickými i léčebnými výkony přitom v povědomí českých pacientů, lékařů i právníků v poslední době, zejména po ratifikaci Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (č. 96/2001 Sb. m. s.) a po novelizacích zákona o péči o zdraví lidu (č. 20/1966 Sb.) a dalších předpisů, silně narůstá.

Detail
kat. č.: 102890
ISBN-13: 978-80-7357-268-6
ISBN-10: 80-7357-268-0
jazyk: český
stran: 385
vazba: brožovaná
rozměry: 150x210 mm
barva: černobílá
Cena: 400,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: