Fyzika

Fyzika

Jaderná a radiační fyzika

Jaderná a radiační fyzika

1. vydání, 2009

Tento učební text "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření" je prvním z pěti plánovaných skript z oblasti fyzikálních vlastností a aplikací ionizujícího záření. Tvoří podrobný teoretický úvod jednak pro další fyzikálně-technické texty edice Ústavu zobrazovacích medod ZSF OU: "Detekce a spektrometrie ionizujícího záření", "Aplikace ionizujícího záření", "Elementární částice a urychlovače" a "Fyzikální principy a přístrojová technika nukleární medicíny", jakož i pro další klinicky či technicky zaměřené texty a přednášky z oborů radiodiagnostika, radioterapie a nukleární medicína. A též pro přednášky z radioekologie a radiační ochrany. Celkově má podat komplexní, avšak přístupný a polopopulární výklad fyzikálních jevů v oblasti atomů, atomových jader, částic a záření, včetně aplikací a technických principů přístrojové techniky (to především v dalších plánovaných učebních textech), s minimálním množstvím matematických vzorců, tak aby byl srozumitelný i pracovníkům nefyzikálních profesí - lékařům, technikům, laborantům, především studentům a příp. dalším zájemcům. Hlavní důraz je kladen na fyzikální obsah a pochopení podstaty a mechanismů studovaných jevů. Prostudování a pochopení textů tohoto cyklu poskytne solidní fyzikální základ, který - samozřejmě po zvládnutí speciální problematiky konkrétních oborů použití - umožní čtenářům s pochopením věci pracovat jako radiační pracovníci jak v oblasti medicíny (radiologický asistent či lékař-radiolog v radiodiagnostice, radioterapii, nukleární medicíně), tak jiných aplikací záření v analytických laboratořích, u urychlovačů, jaderných reaktorů, v oblasti radiační ochrany.

Detail
kat. č.: 103036
ISBN-13: 978-80-7368-669-7
EAN: 9788073686697
jazyk: český
stran: 289
vazba: brožovaná
rozměry: 205x295 mm
barva: černobílá
Zboží již není v prodeji.