Populárně-vědecké

Populárně-vědecké

Jaroslav Bakeš (1871-1930)

Jaroslav Bakeš (1871-1930)

Lékař, na něhož se zapomnělo
Historický ústav, 1. vydání, 2012

Monografie je věnována osobnosti lékaře, který se výrazně podílel na formování moravské lékařské vědy (hlavně chirurgie) v první třetině 20. století. Jeho nekonvenční činy, nejen v oblasti medicíny, ve své době vzbudily značný ohlas doma i v cizině, přesto však byl po své předčasné smrti v roce 1930 prakticky zapomenut.
Některé z jím navržených lékařských nástrojů a léčebných postupů byly a jsou užívány, jeho skutečný přínos však nebyl nikdy ani shrnut, ani oceněn. Publikace ukazuje osobnost a dílo Jaroslava Bakeše v dobových souvislostech. Sleduje nejen rodinnou tradici, ale především životní dráhu Jaroslava Bakeše od narození přes studia až po samostatné působení jako lékaře, ředitele nemocnice v Třebíči a primáře v Brně.
Bakešův význam tkví nejen v oblasti samotné medicíny, ale také v jeho rozvinutém sociálním cítění, které s inspirací v cizině, zejména ve Švédsku, vedlo ke zřízení Domu útěchy (dnešní Masarykův onkologický ústav), místa, které od roku 1935 poskytovalo nemocným v posledním stadiu chorob (původně TBC a rakoviny) důstojné přístřeší a péči.
PhDr. Gustav Novotný, CSc. (* 1959), působí jako vědecký pracovník oddělení biografických studií Historického ústavu AV ČR, pobočka Brno. Věnuje se kromě jiného hospodářským dějinám českých zemí od poloviny 18. století do roku 1945, a to zejména historii zemědělství a lesnictví. Je jedním z redaktorů Biografického slovníku českých zemí.

Detail
kat. č.: 103125
ISBN-13: 978-80-7286-205-4
ISBN-10: 80-7286-205-7
EAN: 9788072862054
jazyk: český
stran: 512
vazba: vázaná
rozměry: 170x240 mm
váha: 1010 g
barva: černobíle
Cena: 546,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: