-83 %
Kardioonkologie

Kardioonkologie

2., přepracované a doplněné vydání
Grada, 2. vydání, přep. a dopl., 2014

Publikace komplexně shrnuje mimořádně významnou problematiku na pomezí dvou velkých medicínských oborů – kardiologie a onkologie. Onkologičtí nemocní jsou ohrožení při léčbě kardiologickými komplikacemi, jejich ošetřujícími lékaři nejsou ale jen tito specialisté, ale i internisté, praktičtí lékaři, farmakologové a pediatři a také lékaři dalších odborností.
Problematika je natolik závažná, že se v této oblasti začíná vyčleňovat nová odborná specializace.
Tato důležitá publikace zaplňuje po několika letech na trhu prázdné místo v této oblasti.
Autorka je docentkou normální a patologické fyziologie na LF UK v Bratislavě. Problematice se věnuje systematicky mnoho let, je řešitelkou četných výzkumných úkolů a projektů, autorkou nebo spoluautorkou více než 150 odborných sdělení, 6 monografií, publikovala kapitoly v 10 vysokoškolských učebnicích, členkou mnoha domácích i zahraničních odborných společností.

Detail
kat. č.: 103244
ISBN-13: 978-80-247-4838-2
ISBN-10: 80-247-4838-X
EAN: 9788024748382
jazyk: český
stran: 208
vazba: vázaná
rozměry: 170x250 mm
barva: černobílá
Zboží již není v prodeji.