Skripta > LFMU Brno > Kardiologie

Kardiologie

Kardiovaskulární choroby v těhotenství

Kardiovaskulární choroby v těhotenství

Sborník prací Lékařské fakulty 121
MU Brno, 2. vydání, přeprac. a rozšíř., 2005

Monografie shrnuje současné názory na problematiku kardiovaskulárních chorob v souvislosti s těhotenstvím. Druhé, přepracované a aktualizované vydání této publikace zpracovává danou problematiku ve 26 kapitolách a kromě literárních údajů se opírá zejména o vlastní zkušenosti autorů. Monografie je koncipována jako příručka určená především pro porodníky a podává zevrubné informace o morfologii, hemodynamice, diagnostice a terapii jednotlivých srdečních a cévních chorob. Pozornost je věnována zejména aktuální problematice léků v těhotenství, vrozeným a získaným vadám, hypertenzi v graviditě, dysrytmiím, tromboflebitidám, emboliím i nemocem tepen aj.
Kromě porodníků publikaci využijí ve své praxi rovněž internisti a kardiologové, zejména ti, kteří pracují jako konziliáři pro porodnická oddělení, dále anesteziologové, neonatologové, pediatři i praktičtí lékaři první linie.

Detail
kat. č.: 103252
ISBN-13: 978-80-210-3683-3
ISBN-10: 80-210-3683-4
jazyk: český
stran: 320
vazba: brožovaná
rozměry: 175x245 mm
váha: 770 g
barva: barevná
Cena: 456,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: