Klinická a radiačná onkológia

Klinická a radiačná onkológia

1. + 2. diel
Osveta, 1. vydání, 2010

Obsah 1. diel:

I PRINCÍPY KLINICKEJ A RADIAČNEJ ONKOLÓGIE
- 1 K historii klinické/experimentální a radiační onkologie v České republice
- 2 História klinickej/experimentálnej a radiačnej onkológie v Slovenskej republike – vznik a vývoj onkológie na Slovensku
- 3 Klinická a radiačná onkológia ako súčasť medicíny založenej na dôkazoch
- 4 Molekulární biologie
- 5 Nádorové onemocnění
- 6 Epidemiológia a prevencia zhubných nádorov
- 7 Diagnostika, staging, stratifikácia a monitorovanie chorých v onkológii
- 8 Zobrazovacie metódy v onkológii
- 9 Principy chirurgické léčby nádorových onemocnění
- 10 Symptomatológia a signológia zhubných nádorov – systémové, paraneoplastické a paraendokrinné prejavy nádorových ochorení
- 11 Principy radiační onkologie
- 12 Modelovanie rádiobiologických účinkov rádioterapie
- 13 Princípy protinádorovej chemoterapie
- 14 Hormonálne manipulácie v liečbe nádorov
- 15 Principy biologické a cílené léčby solidních nádorů
- 16 Metodika multimodálnej terapie zhubných nádorov
- 17 Posudzovanie liečebnej odpovede, kritériá hodnotenia výsledkov (RECIST)
- 18 Nežádoucí účinky protinádorové chemoterapie a principy jejich prevence a léčby
- 19 Biologické principy transplantace hematopoetických kmenových buněk
- 20 Design, analýza a etické aspekty klinických studií v onkologii
- 21 Základy biostatistiky pro onkology
- 22 Informačná infraštruktúra klinickej a radiačnej onkológie založenej na dôkazoch
- 23 Farmakoekonomické aspekty v onkológii
- 24 Rešpektovanie preferencií pacientov pri rozhodovaní o stratégii a taktike protinádorovej liečby
- 25 Komplexná rehabilitácia v onkológii
- 26 Konštituovanie interdisciplinárneho onkologického tímu a jeho úlohy
- 27 Postavení doplňkové a alternativní medicíny v onkologii
- 28 Paliatívna starostlivosť v onkológii
- 29 Lékařská etika
II. HEMATOLOGICKÉ ZHUBNÉ NÁDORY
- 30 Leukémie
- 31 Chronická lymfocytová leukémia
- 32 Chronická myelocytová leukémia
- 33 Myelodysplastický syndróm
- 34 Myeloproliferatívne ochorenia
- 35 Hodgkinova choroba
- 36 Nehodgkinovy lymfomy
- 37 Monoklonální gamapatie

Obsah 2. diel:
III SOLÍDNE NÁDORY
- 38 Nádory centrálneho nervového systému
- 39 Nádory oka, orbity a adnexov
- 40 Karcinomy hlavy a krku
- 41 Karcinomy plic a pleurální mezoteliom
- 42 Nádory mediastina
- 43 Nádory jícnu
- 44 Karcinomy žaludku
- 45 Karcinom tlustého střeva, konečníku a anu
- 46 Nádory tenkého střeva
- 47 Karcinomy jater a žlučových cest
- 48 Nádory slinivky břišní
- 49 Nádory obličky a horných močových ciest
- 50 Zhubné nádory močového mechúra, močovej rúry a penisu
- 51 Karcinóm prostaty
- 52 Nádory testis
- 53 Zhoubné nádory děložního hrdla, vulvy a pochvy
- 54 Endometriální karcinom
- 55 Zhoubné nádory vaječníků56 Gestační trofoblastická nemoc
- 57 Karcinomy prsu – manažment na základě přístupu založeného na důkazech
- 58 Karcinóm štítnej žľazy a prištítnych teliesok
- 59 Zhubné nádory endokrinných žliaz
- 60 Nádory pohybového systému
- 61 Malígny melanóm
- 62 Karcinómy kože a kožných adnexov
- 63 Zhubné nádory u imunosuprimovaných pacientov
- 64 Nádory neznámé primární lokalizace
- 65 Dětská onkologie
- 66 Geriatrická onkológia
- 67 Princípy sledovania dlhodobo prežívajúcich pacientov s medicínsky a spoločensky najvýznamnejšími druhmi zhubných nádorov po liečbe
IV MOŽNOSTI LIEČBY METASTATICKEJ CHOROBY
- 68 Metastázy do centrálneho nervového systému
- 69 Metastázy do pľúc
- 70 Metastázy do pečene
- 71 Metastázy do skeletu
V KLINICKÁ PRAX V ONKOLÓGII
- 72 Akutní stavy v onkologii
- 73 Prevencia a manažment radiačnej a chemickej toxickosti protinádorovej liečby
- 74 Mukozitída po chemorádioterapii
- 75 Poškození kůže a kožních adnex
- 76 Infekčné komplikácie protinádorovej liečby u imunokompromitovaných pacientov
- 77 Kardiotoxickosť po antineoplastickej liečbe
- 78 Dýchavičnosť u onkologických chorých
- 79 Pneumotoxickosť po protinádorovej liečbe
- 80 Manažment malígnych výpotkov
- 81 Neurotoxickosť po antineoplastickej liečbe
- 82 Nefrotoxickosť a urotoxickosť protinádorovej liečby
- 83 Nevolnost a zvracení u onkologických pacientů
- 84 Průjem u onkologických pacientů
- 85 Hematologická toxicita, na důkazech založená indikace leukocytárních růstových faktorů
- 86 Poruchy krevního srážení u solidních nádorů
- 87 Sexuální dysfunkce a poruchy plodnosti u onkologických pacientů
- 88 Zajištění cévního přístupu u onkologicky nemocných
- 89 Management chronické nádorové bolesti
- 90 Zásady nutriční podpory u onkologických pacientů
- 91 Depresia u onkologických pacientov
- 92 Interakcie cytostatík s inými liekmi
- 93 Možnosti chemorádioterapie u chorých s orgánovými dysfunkciami
- 94 Manažment onkologických pacientok počas tehotnosti
- 95 Multiplicitní zhoubné nádory
- 96 Prežívanie onkologických chorých v minulosti, prítomnosti a budúcnosti
- 97 Kvalita života přežívajících onkologických pacientů po antineoplastické léčbě
- 98 Chyby a omyly v onkológii a ich manažment
- 99 Právní aspekty poskytování zdravotní péče v onkologii
- 100 Advokácia v onkológii

Detail
kat. č.: 103302
ISBN-13: 978-80-8063-302-8
EAN: 9788080633028
jazyk: slovenský
stran: 2434
vazba: vázaná
rozměry: 220x300 mm
barva: černobílá
Cena: 2 790,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: