Klinická biochemie

Klinická biochemie

2. díl
NCO NZO (IDV PZ), 1. vydání, 2005

Druhý díl učebního textu pro předmět Klinická biochemie obsahuje osm kapitol, vypracovaných podle učebních osnov pro třetí a čtvrtý ročník studijního oboru zdravotní laborant na SZŠ. Doplňuje díl první, který byl vydán v roce 2003 a poskytuje informace o metabolismu stanovovaných analytů, o jejich změnách u patologických stavů, o vyšetřovacích metodách a v neposlední řadě o zásadách preanalytické fáze jednotlivých vyšetření.
Snahou autorů bylo vytvoření srozumitelného učebního textu, který by vedle standardních vyšetřovacích postupů obsahoval i nejnovější postupy a poznatky. Vzhledem k rychlému vývoji klinicko-biochemických metod však lze aktuálnost textu zachovat nepříliš dlouhou dobu. Jednotlivé kapitoly, ukončené kontrolními otázkami, proto obsahují volný prostor pro postupné doplňování dalších údajů podle úvahy vyučujícího.
Nezbytným předpokladem úspěšného zvládnutí předkládaného učiva klinické biochemie jsou dostatečné znalosti organické a analytické chemie a klasické biochemie, jejichž opakování nebylo možné do učebnice podobného rozsahu zahrnout.
Vedle studentů středních zdravotnických škol mohou z textu čerpat i studenti oboru diplomovaný zdravotní laborant na Vyšší zdravotnické škole.

Detail
kat. č.: 103313
ISBN-13: 978-80-7013-424-5
ISBN-10: 80-7013-424-0
EAN: 9788070134245
jazyk: český
stran: 164
vazba: brožovaná
rozměry: 210x295 mm
barva: černobílá
Cena: 347,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: