Klinická obezitológia

Klinická obezitológia

Facta Medica, 1. vydání, 2013

Monografia Klinická obezitológia predstavuje odborné dielo, ktoré si kladie za cieľ nielen poukázať na dôležitosť tak medicínsky aj celospoločensky dôležitého problému, akým nepochybne obezita v súčasnosti je, ale analyzovať aj jej príčiny, dôsledky a aj možnosti jej diagnostického i terapeutického manažmentu.
Problematiku obezity rozoberá štyridsaťdva popredných slovenských odborníkov nielen z pohľadu patofyziológie, molekulárno-genetických aspektov, vnútorného lekárstva, endokrinológie, diabetológie, lipidológie, výživy, fyziatrie, záťažovej medicíny, psychiatrie, psychológie, farmakológie, bariatrickej chirurgie, ale aj z pohľadu ďalších odborov, ktorých sa problematika obezity úzko dotýka, ako sú dermatológia, anesteziológia, neurológia, urológia, gynekológia, onkológia a ortopédia.
V monografii je veľká pozornosť venovaná zdravotným rizikám a komplikáciám obezity (prediabetes, diabetes mellitus 2. typu, aterogénna dyslipidémia, artériová hypertenzia, hyperurikémia), vrátane endotelovej dysfunkcie. Veľmi podrobne sú z hľadiska súčasných možností, ale aj perspektívy, rozpracované farmakologické a chirurgické prístupy v liečbe obezity.
Táto nová publikácia, prvá svojho druhu na Slovensku, by mala pomôcť v praxi každého lekára zvládať problémy ošetrovania obéznych pacientov.

Detail
kat. č.: 103350
ISBN-13: 978-80-904731-7-1
ISBN-10: 80-904731-7-2
EAN: 9788090473171
jazyk: český
stran: 336
vazba: brožovaná
rozměry: 195x275 mm
váha: 970 g
barva: barevně
Cena: 830,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: