Klinická onkologie

Klinická onkologie

Galén, 1. vydání, 2002

Profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc., připravil se svými spolupracovníky dosud největší monografii oboru onkologie v naší odborné literatuře. Svým rozsahem i bohatou obrazovou dokumentací jde o zcela unikátní monografii, která shrnuje nejnovější poznatky o léčbě zhoubných nádorových onemocnění. Dvě základní části monografie - obecná a speciální - poskytují vyčerpávající přehled aktuálního stavu našich znalostí o nádorových onemocněních ze všech hledisek. Dlouholeté pedagogické a autorské zkušenosti hlavního autora dávají záruku jednotného charakteru a vyváženosti publikace, která se jistě stane základní postgraduální učebnicí oboru.
 OBSAH:
Obecná onkologie • Úvod. Stručná historie a postavení onkologie v klinické medicíně • Epidemiologie nádorů • Základní regulační pochody • Etiologie a patogeneze nádorového procesu Patologie nádorů • Diagnostika nádorových onemacněni • Klasifikace nádorových onemocnění a staging • Prevence nádorových onemocnění • Chirurgická léčba • Radioterapie ' Chemoterapie • Hormonální léčba • Biomodulační léčba (imunoterapie) • Jiné léčebné metody • Nežádoucí účinky protinádorové léčby • Posuzování léčebné odpovědi • Posuzování kvality života u onkologicky nemocných • Intenzívní péče v onkologii • Komplikace nádorových onemocnění, podpůrná a doplňková léčba • Rehabilitace u onkologických nemocných • Paliativní léčba a terminální péče • Specifické problémy onkologie • Ekonomické problémy u onkologických nemocných • Organizace onkologické péče a vzdělání v onkologií • Onkologický výzkum v ČR a informační zdroje • Speciální onkologie • Nádory GNS • Nádory oka, očních adnex a orbity • Nádory hlavy a krku • Nádory plic a pleury • Nádory z mediastinálních struktur • Nádory trávicí trubice • Nádory jater • Nádory žlučového ústrojí • Karcinom pankreatu • Nádory ledvin • Nádory odvodných cest močových • Nádory mužských pohlavních orgánů • Nádory ženských pohlavních orgánů • Nádorová onemocnění trofoblastu • Nádorová onemocnění prsu • Zhoubné nádory kůže (kromě melanomu) • Maligní melanom • Sarkomy měkkých tkání • Osteosarkomy • Nádorová onemocnění sdružená s AIDS • Nádory žláz s vnitřní sekrecí • Nádorová onemocnění krvetvorné tkáně • Nádory u dětí • Diseminovaný nádor s neznámým prvotním ložiskem • Referenční hodnoty některých laboratorních vyšetření

Detail
kat. č.: 103351
ISBN-13: 978-80-7262-151-4
ISBN-10: 80-7262-151-3
EAN: 9788072621514
jazyk: český
stran: 686
vazba: vázaná
rozměry: 195x280 mm
váha: 2500 g
barva: barevně
Cena: 2 200,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: