Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů

Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů

Galén, 1. vydání, 2005

V publikaci jsou popsány obecné principy vzájemného působení cytostatik a ionizujícího záření při současném podání v určitém časovém sledu. Pro tento způsob kombinované terapie se užívá pojem konkomitantní chemoradioterapie (či radiochemoterapie). V monografii jsou dále uvedena rizika toxicity konkomitantní léčby, možnosti radioprotekce a přehled používaných cytostatik v chemoradioterapii. Speciální část publikace uvádí využití konkomitantní chemoradioterapie pro standardní léčbu solidních nádorů a také možné perspektivní postupy kombinované terapie.

Dynamický rozvoj konkomitantní chemoradioterapie ve světě a množství nových poznatků neumožňuje úplný výčet všech možností kombinovaného podání léčby. Autoři se proto pokouší poskytnout stručný přehled základních informací o potenciaci účinků záření současným podáním systémové protinádorové terapie. Odborníkům zabývajícím se tímto problémem chtějí přiblížit přístup k novým poznatkům a usnadnit jim orientaci v dané problematice.

Detail
kat. č.: 103463
ISBN-13: 978-80-7262-276-4
ISBN-10: 80-7262-276-5
EAN: 9788072622764
jazyk: český
stran: 167
vazba: vázaná
rozměry: 155x225 mm
váha: 590 g
barva: barevná
Cena: 790,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: