Etika, filozofie

Etika, filozofie

Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice

Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice

Triton, 1. vydání, 2011

Monografie je výstupem z projektu GAČR č. 403/07/0336 s názvem Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu determinant zdraví u romského obyvatelstva v České a Slovenské republice (hl. řešitelka PhDr. Eva Davidová, CSc.). Stěžejní částí monografie jsou tři kapitoly, které prezentují výsledky výzkumu (kap. 5, 6 a 7). První popisuje vývojové souvislosti romského obyvatelstva v České a Slovenské republice, především ve vztahu k rodině, resp. postavení jejích jednotlivých členů. Další kapitola je věnována zdraví a zdravotnímu stavu Romů, zvláště pak s ohledem na sociální podmínky (resp. sociální problémy), ve kterých Romové žijí. Stěžejní je kapitola, která rozebírá jednotlivé sociální determinanty zdraví u sledovaného výzkumného souboru vícegeneračních romských rodin v České a Slovenské republice. S ohledem na kvalitativní strategii sběru dat jsou jednotlivé podkapitoly doplněny o ilustrativní kazuistiky, stejně jako o případové studie vlivu prostředí ve vybraných lokalitách.
Kniha obsahuje také CD

Detail
kat. č.: 103548
ISBN-13: 978-80-7387-428-5
EAN: 9788073874285
jazyk: český
stran: 256
vazba: vázaná
rozměry: 150x230 mm
barva: barevná
Cena: 249,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: