Sociologie, sociální práce

Sociologie, sociální práce

Lidský obličej

Lidský obličej

Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd
Galén, Karolinum, 1. vydání, 2009

Kniha se věnuje lidské tváři z psychologického, biologického a antropologického hlediska. Pokrývá důležité oblasti, jako je podoba lidského obličeje a jeho jednotlivých částí, mechanismy vnímání obličeje na úrovni neurofyziologické, kognitivně psychologické i vývojové, výrazy emocí a další mimické projevy tváře či význam jejího vnímání pro mezilidské vztahy a komunikaci. Zvláštní pozornost je věnována také tvářové atraktivitě - jaké znaky považujeme za atraktivní a jaký má atraktivita pro nás význam - a tomu, zda a jak souvisí osobnostní a fyzické rysy obličeje a jak jsme úspěšní v posuzovaní lidských vlastností podle tváře. Součástí práce je také přehled historického vývoje zájmu a přístupu ke studiu obličeje. Celkově je publikace především ojedinělým shrnutím soudobého celosvětového vědeckého bádání k daným tématům, k němuž autoři sami výraznou měrou přispěli. Svou přehledností osloví nejen specialisty v oboru, širší vědeckou obec a studenty daných oborů, ale také všechny zájemce o hlubší porozumění významu lidské tváře.

Obsah:
PŘEDMLUVA
ZÍSKAT TVÁŘ
1. ÚVOD
2. HISTORICKÉ POZNÁMKY

2.1 Počátky zájmu o obličej
2.2 Antická fyziognomie
2.3 Fyziognomie středověkého a renesančního období
2.4 Typologický přístup 18. a 19. století
2.5 Fyziognomie v konfrontaci společenských a biologických věd
2.6 Studium mimických projevů
3. OBLIČEJ
3.1 Vnější morfologie
3.2 Maskulinní a femininní znaky
3.3 Mezipopulační (etnické) rozdíly
3.4 Změny tváře během ontogeneze
3.5 Mimické svalstvo
4. NEUROFYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY VNÍMÁNÍ OBLIČEJE
4.1 Nové přístupy ke studiu mozku
4.2 Základní zpracování obrazu obličeje
4.3 Specifické funkce mozku při vnímání obličeje
4.4 Propojení s emocemi a pamětí
4.5 Vyšší úrovně zpracování informací
4.6 Vnímání obličeje jako celek
5. ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJE A JEHO CHARAKTERISTIK
5.1 Individuální rozpoznávání
5.2 Rozpoznávání pohlaví
5.3 Rozpoznávání věku
5.4 Rozpoznávání příbuznosti
5.5 Obličej a "efekt jiné rasy"
5.6 Ontogeneze vnímání obličeje
6. MIMIKA
6.1 Mimický výraz
6.2 Rozpoznávání emocí
6.3 Mimické výrazy v interakcích
6.4 Úsměv a smích
6.5 Pohled a oční kontakt
6.6 MezIpohlavní rozdíly ve čtení mimiky
7. ATRAKTIVITA TVÁŘE
7.1 Hodnocení atraktivity
7.2 Průměrovost a symetrie
7.3 Pohlavní dimorfismus
7.4 Další charakteristiky
7.5 Individuální preference
7.6 Atraktivita a zdraví
7.7 Péče o vzhled
8. HODNOCENÍ OSOBNOSTI PODLE OBLIČEJE
8.1 Osobnostní vlastnosti a fyzické rysy
8.2 Posuzování osobnosti z tváře
8.3 Faktory ovlivňující přisuzované vlastnosti
9. ZÁVĚR

Detail
kat. č.: 103743
ISBN-13: 978-80-246-1556-1
EAN: 9788024615561
jazyk: český
stran: 258
vazba: brožovaná
rozměry: 165x230 mm
barva: barevná
Cena: 290,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: