Magnetická rezonance nervové soustavy - radiologické a klinické aspekty

Magnetická rezonance nervové soustavy - radiologické a klinické aspekty

I. Mozkové nádory
M-DIAG Publishing, 1. vydání, 2006

Autor se na 158 stránkách textu soustředí na problematiku mozkových nádorů nejen z hlediska diagnostiky pomocí magnetické rezonance, ale i z pohledu klinické neurologie. Každá kapitola je rozdělena na podkapitoly s podrobným popisem MR charakterstiky daného nádoru, klinického obrazu, lokalizace, diferenciální diagnostiky a léčby. Diferenciální diagnostika poukazuje zvláště na nádorům podobné léze jiné etiologie, jejichž MR obraz může být nádoru velmi podobný. Léčba je popsána jak klasicky neurochirurgická, tak pomocí Leksellova Gama nože s četnými ukázkami obrazů mozkových nádorů po léčbě. Kniha je doplněna kazuistikami typických i méně typických klinických průběhů, obrazy PET, CT a DSA.

Z obsahu:
Seznam zkratek
Úvod
Mozkové nádory - klasifikace
1. Astrocytární tumory
1.1. Astrocytární gliomy stupně I. Pilocytární astrocytom a subependymální astrocytom z obrovských buněk
1.2. Astrocytární gliomy stupně II. Fibrilární a protoplazmatický astrocytom. Gemistocytární astrocytom. Pleomorfní xantoastrocytom
2. Oligodendrogliální tumory
2.1. Oligodendrogliom stupeň II
2.2. Anaplastický oligodendrogliom stupeň III
3. Nádory z ependymálních buněk
3.1. Subependymom stupeň I
3.2. Ependymom stupeň II
4. Nádory chorioidálního plexu
4.1. Papilom chorioidálního plexu
4.2. Karcinom chorioidálního plexu
5. Neuroepiteliální tumory nejistého původu
5.1. Polární spongioblastom, stupeň IV
5.2. Astroblastom, stupeň IV
5.3. Gliomatosis cerebri, stupeň IV
6. Neuronální a smíšené neurogliální tumory
6.1. Gangliocytom a gangliogliom stupeň I
6.2. Dysplastický cerebelární gangliocytom (Lhermitte-Duclosův syndrom)
6.3. Centrální neurocytom
6.4. Dysembryoplastický neuroepiteliální tumor (DNET), stupeň I
6.5. Olfaktoriální neuroblastom (estesioneuroblastom)
7. Pineální nádory
7.1. Pineocytorn
7.2. Pineoblastom
8. Nádory s neuroblastickými či glioblastickými prvky
8.1. Meduloepiteliom
8.2. Primitivní neuroektodermální tumory s multipotentní diferenciací (PNET)
9. Nádory sellární krajiny
9.1. Pituitární adenom
9.2. Karcinom hypofýzy
9.3. Kraniotaryngeorn
10. Hemopoetické nádory
10.1. Primární mozkový lymfom
10.2. Plazmocytom
10.3. Granulocytární sarkom
11. Germinální nádory
12. Nádory mozkových obalů
12.1. Meningeomy, včetně atypických a anaplastických
13. Ostatní nádory mozkových obalů
13.1. Hemangioblastom
14. Nádory hlavových nervů
14.1. Schwanom (neurilemom)
14.2. Maligní schwanom
15. Lokální výběžky z regionálních nádorů
15.1. Paragangliom
15.2. Chordom
16. Mozkové metastázy
16.1. Mozkové metastázy intraaxiální i extraaxiální
17. Cysty a nádorům podobné léze
17.1 Cysty Rathkeho pouzdra
17.2. Epidermoid
17.3. Dermoid
17.4. Koloidní cysta III. komory
17.5. Enterogenní a neurogliální cysty
17.6. Choristom
17.7. Hypotalamický hamartom
17.8. Nazální gliální heterotopie
Rejstřík
Poznámky

Detail
kat. č.: 103824
ISBN-13: 978-80-903811-0-0
ISBN-10: 80-903811-0-3
EAN: 9788090381100
jazyk: český
stran: 158
vazba: vázaná
rozměry: 215x287 mm
váha: 1100 g
barva: černobíle
Cena: 500,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: