Sociologie, sociální práce

Sociologie, sociální práce

Medicínské a salutogenní přístupy

Medicínské a salutogenní přístupy

a jejich integrace v prenatální a postnatální péči českých žen se zvláštním důrazem na imigrantky
Triton, 1. vydání, 2015

Monografie je zaměřená na propojení medicínského a salutogenního přístupu k prenatální a postnatální péči o těhotné ženy a jejich novorozence. Prvním hlavním cílem studie bylo zhodnotit salutogenní a medicínské postupy u českých těhotných žen a navrhnout možnosti jejich integrace. Autoři posuzovali porody vaginální jako fyziologické a s císařským řezem jako porody s intervencí. V hodnocení salutogenní oblasti je celá řada ukazatelů, které svědčí o částečné absenci některých těchto přístupů. Ukázalo se, že u porodů vedených císařským řezem jsou ve srovnání s porody vaginálními významné rozdíly v tom smyslu, že ženy s vaginálními porody měly statisticky významně nižší počet intervenčních zásahů. Druhým hlavním cílem studie bylo zhodnotit salutogenní a medicínské přístupy u žen z Vietnamu, Ukrajiny a Mongolska. Perinatální úmrtnost u imigrantek v českých zemích je velmi nízká – několikanásobně nižší než v rodné zemi. To svědčí o vysoké úrovni medicínských přístupů v České republice, věnované imigrantkám. Problematické jsou však salutogenní přístupy. Jejich řešení bude vyžadovat delší dobu. Je nutné brát na zřetel také tradice, které si přinesly z domova. Výsledky dále ukazují statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

Detail
kat. č.: 104049
ISBN-13: 978-80-7387-952-5
EAN: 9788073879525
jazyk: český
stran: 160
vazba: brožovaná
rozměry: 200x140 mm
barva: barevná
Cena: 229,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: