Monitorace, audit a inspekce v klinickém hodnocení

Monitorace, audit a inspekce v klinickém hodnocení

Praktická příručka nejen pro zkoušející tým a monitory, kteří se účastní nebo chtějí účastnit klinických hodnocení
Galén, 1. vydání, 2009

Cílem této publikace je přispět k vytvoření spolehlivé základny klinického výzkumu pro farmaceutický průmysl v České a Slovenské republice. Praktická příručka určená pro zkoušející týmy a monitory účastnící se klinických hodnocení je strukturována do čtyř oddílů.

V prvním je popsána historie a základní legislativa spojená s pojmem »správná klinická praxe«. Druhá část seznamuje s rolí zkoušejícího, průběhem a dokumentací klinického hodnocení, představuje základní předpoklady pro práci monitora a jeho roli v klinickém hodnocení a zabývá se postupy monitorace klinických hodnocení. Třetí oddíl informuje o auditech a inspekcích klinických hodnocení a čtvrtý o nejčastějších chybách a podvodech při monitoraci, auditech a inspekci a o jejich prevenci. Součástí publikace je CD, které obsahuje plné znění základních zákonů, nařízení, směrnic, vyhlášek a pokynů platných pro Českou a Slovenskou republiku i Evropskou unii.

Detail
kat. č.: 104233
ISBN-13: 978-80-7262-602-1
ISBN-10: 80-7262-602-7
EAN: 9788072626021
jazyk: český
stran: 144, obsahuje CD
vazba: brožovaná
rozměry: 155x225 mm
váha: 290 g
barva: černobíle
Cena: 490,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: